[language-switcher]

Bæredygtig energikilde

Vind har gennem en årrække bidraget væsentligt til Danmarks energiforbrug, og i dag (2022) dækkes næsten halvdelen af vores el-forbrug således af vind fra vindmøller på land og til havs. Fremtidens energibehov vurderes dog så stort, at der er behov for massiv udbygning af især havmølleparkerne.

Stigning i forbrug

I Danmark forbruger vi omkring 35 TWh (terawatt-timer) årligt. Men blandt andet indsatsen for at flytte transport- og energisektoren fra fossile brændstoffer mod strøm produceret af vedvarende energi forventes at få efterspørgslen til at mangedobles de kommende år. DI Energi har beregnet, at vi allerede i 2040 vil have et behov for 25-30 GW vindmøller på havet. til sammenligning har vi i dag 2,3 GW.

Vi har ekspertisen

I Eluminate følger vi udviklingen tæt. Og vi er klar til at levere ekspertisen til opgaver med transmissions- og lagringskapacitet, når fx vindparken skal forbindes til transmissionsnettet.