[language-switcher]

Power2X - Electro Fuels lavet med brint

Power2X er betegnelsen for at omdanne elektricitet til andre former for energi – fx elektricitet fra vindenergi til bl.a. brint, ammoniak og E-ethanol. Kemisk energi som kan lagres og efterfølgende udnyttes til opvarmning eller brændstof til den helt tunge transport som fx skibe og fly.

Skibs- og flyfart

Power2X er samtidig en nødvendig løsning i indsatsen for et bedre klima, da der stadig kun er udviklet få muligheder i forhold til at gemme og lagre den overskydende vindenergi. Ved at omdanne strømmen fra vind og andre vedvarende energikilder, sikrer man, at energien kan bruges direkte eller lagres i form af andre energiformer til skibs- og flyfart.

Energilagring

Eluminate designer tilpassede elforsyningsløsninger fra nettilslutningen til elektrolyseanlægget. Vi designer komplette elforsyningsløsninger med batterilager og hjælper jer til en sund business case med fuld udnyttelse af batteriet til fx peak shaving for optimering af jeres energiomkostninger.